Samarbeidsrutiner

Oversendelse av regnskaps-dokumenter (utgifter og inntekter)

Innen den 10'ende hver mnd sender du oss alle regnskapsdokumenter fra forrige mnd:

Fakturaer, kreditnotaer (bortsett fra de du mottar i EHF) Kvitteringer for innkjøp til bedriften, utdrag fra kassaapparat (Z2) og korrespondanse fra skatteetaten. Det er viktig at du også sender fakturaer som du enda ikke har betalt ! (Det er nemlig fakturadato som bestemmer MVA termin- ikke betalingstidspunkt). Dokumentene må du sende til epostadressen oppgitt i oppdragsavtalen.. Hvis du leverer dokumentene i papirform må vi beregne et pristillegg på kr 10,- pr dokument.

Fakturaer fra dine leverandører som du mottar på epost kan du bare videresende til oss.

Ikke videresend EHF dokumenter eller dine utgående fakturaer generert i «ufaktura.no.» Vi har disse allerede.

NB ! Send kun et dokument pr fil. Dersom dokument er på flere sider må du sende i PDF format.

hvis skanneren din ikke er istand til det kan du benytte en applikasjon som slår sammen PDF-filer. Du finner det ved å google «PDF merge»

Kontoutskrifter

Innen den 5'te hver mnd må du sende oss bankkontoutskrifter på epost i 2 formater, PDF og excel,alternativt «txt» eller csv. Det er viktig å skrive «Kontoutskrift» i emnefeltet.

Spesifiske regnskapsdokumenter

Enkelte regnskapsdokumenter krever tilleggs vedlegg for å klassifisere de riktig. Hvis du har en av følgende dokumenter er det viktig at du inkluderer det regnskapsmessige bevis og nødvendige vedlegg.

Faktura fra utlandet

Hvis du har en faktura fra utlandet kan du oversende den i samme format du har mottatt den. Hvis du kjøper varer fra utlandet, bør du alltid fortolle de først. Du kan fortolle varer i hvilken som helst tollstasjon i Norge. Fortolling er gjort på grunnlag av faktura fra utlandet og kan også gjøres elektronisk.

Etter fortolling av varene, send oss i PDF format faktura fra utlandet og toll dokumentene..Faktura fra tollvesenet sendes separat.

Kjøp av bil / bruk av privatbil

Ved kjøp av firmabil bokfører vi den som et driftsmiddel og opplysninger vi trenger får vi på basis av registreringsnummeret som du bør påse at kommer frem i kjøpekontrakten. Om ikke kan du bare sende oss reg nummeret.

Hvis du eller en ansatt bruker privatbil i firmasammenheng ,send oss en epost og skriv «Ny bil» i emnefeltet. Oppgi eiers navn registreringsnummer på bilen.

Det må føres en kjørebok i Excel format som sende oss hver måned. Mal for kjørebok finner du her.

Eksempel på utfylt kjørebok finner du her.

Ansettelsesavtaler

Må sendes oss i løpet av 5 dager i PDF eller JPG format. Du må også sende inn skjema DOCX eller PDF. Den er nødvendig for å registrere en ansatt og laste ned hans skattekort. Avtale og spørreskjema kan du sende som et normalt dokument nødvendigvis i formatet PDF eller JPG.

Lønn

Innen den 5'te hver måned må du rapportere lønn til ansatte for forrige måned. Skriv «Ny lønn» i emnefeltet.

I eposten skriver du navn og bruttolønn,eventuell overtidslønn og antall timer arbeidet om det ikke er fast lønn.

Annet

Hvis vi trenger andre opplysninger vil vi informere deg om det. Hvis du mottar epost fra oss, klikk alltid på "Svar" , og ikke start ny samtale.

Kontaktinfo

Eller fyll ut kontaktskjema: