Prisliste

Nedenfor kan du bruke vår kalkulator av regnskapstjenester. Den viser den månedlige prisen for abonnementet, samt de årlige kostnadene av regnskapsføring.

{{t.calculator}}

{{t.companyType}}

{{t.workersNo}}
0
50
{{t.documentsNo}}
0
200
{{t.calculation}}
{{t.documentsNo}}:
{{documentsNoInt}}
{{t.workersNo}}:
{{workersNoInt}}
{{t.base}}:
{{base}}
{{t.forWorkers}}:
{{forWorkers}}
{{t.forDocuments}}:
{{forDocuments}}
{{t.sumMonthly}}:
{{sumMonthly}}
{{t.sumYearly}}:
{{sumYearly}}
{{t.yearAddition}}
Innledende konsultasjoner
gratis
Enkeltpersonforetak
1090 kr/mnd
Aksjeselskap
1.390 kr/mnd
Aksjonærregisteroppgave
1.000 kr/år
Skattemelding ENK
3.500 år
Skattemedling AS
5.900 år

Videre gjelder denne prislisten

Månedlige rapporter
gratis
For første lønn til ansatte
350kr
For hver neste lønn
140kr
Automatisert bokføring av fakturaene fra e-faktury.no
gratis
Konsultasjoner via email
gratis
Lagring av regnskapsmateriell /regnskapsdokumenter
100 kr/GB/år
Konsultasjoner med autorisert regnskapsfører
1000kr/t
Sending av 10 dokumenter
gratis
Avslutning dokumentasjon
3500kr
(iht. avslutning av samarbeid og i andre tilfeller, med avstemming)
Andre regnskapstjenester
700kr/t
Større bedrifter
Samarbeid med revisor i årsregnskap
700kr/t
Konsernregnskap (over 70M inntekter)
spør
For hvert dokument over 10
25kr
Over 30
23kr
Over 50
21kr
Over 70
20kr
Over 100
19kr

Alle prisene i prislisten er nettopriser. Det må legges til 25 % MVA og gebyr for utstedelse av faktura – 8 NOK. Vi sender faktura den 2. hver måned.

Regnskapsbyrået må av og til bokføre interne dokumenter – ombookinger og andre lovpålagte operasjoner. Vi anser også slike dokumenter som regnskapsdokumenter. Derfor er de første 10 dokumentene gratis, men utenom avslutning av året overstiger ikke antallet av disse dokumentene 3 vanligvis. Systemet teller dokumenter automatisk, vi vurderer klager dersom mer enn 10 dokumenter i en gitt måned virker tvilsomme.

Våre abonnements- og dokument- og betalingspriser inkluderer samarbeid basert på regnskap og utsendelse av nødvendige rapporter. Ved behov for tilleggsarbeid vil vi bruke timesatsen som er angitt i «Andre regnskapstjenester». Disse tjenestene inkluderer:

  • Rettelser av MVA, A-melding eller andre rapporter (f.eks. som følge av forsinket levering av dokumenter)
  • Avklaring av dokumenter, mangler etc. (her informerer vi alltid om nødvendig informasjon på dokumentet i begynnelsen)
  • Ekstra konsultasjoner over 1 time i måneden
  • Offisielle kontroller og revisjonskontroller