Prisliste

Nedenfor kan du bruke vår kalkulator av regnskapstjenester. Den viser den månedlige prisen for abonnementet, samt de årlige kostnadene av regnskapsføring.

{{t.calculator}}

{{t.companyType}}

{{t.workersNo}}
0
50
{{t.documentsNo}}
0
200
{{t.calculation}}
{{t.documentsNo}}:
{{documentsNoInt}}
{{t.workersNo}}:
{{workersNoInt}}
{{t.base}}:
{{base}}
{{t.forWorkers}}:
{{forWorkers}}
{{t.forDocuments}}:
{{forDocuments}}
{{t.sumMonthly}}:
{{sumMonthly}}
{{t.sumYearly}}:
{{sumYearly}}
{{t.yearAddition}}
Innledende konsultasjoner
gratis
Enkeltpersonforetak
1350 kr/mnd
Aksjeselskap
1.690 kr/mnd
Aksjonærregisteroppgave
1.200 kr/år
Skattemelding ENK
4.500 år
Skattemedling AS
7.500 år

Videre gjelder denne prislisten

Grunnleggende regnskapsrapporter (på forespørsel)
790
Konsultasjoner og forklaring av dokumenter
gratis

telefon og e-post, første timen i måneden

For første utbetaling til ansatt
420kr
For hver påfølgende
200kr
Konsultasjoner og forklaring av dokumenter
790kr/60min.

telefon og e-post, utover en time i måneden

Automatisk bokføring av fakturaer fra e-faktura.no
gratis
Lagring av regnskapsmaterialer
100kr/GB/år

etter kontraktsavslutning

Konsultasjoner og arbeid av autorisert regnskapsfører
1100kr/t

(kun på norsk eller engelsk)

Sending av opptil 10 dokumenter
gratis
Forberedelse av avsluttende dokumentasjon
4200kr
(ved avslutning av samarbeid og i andre tilfeller, inkludert avstemming)
For hvert dokument over 10
32kr
Andre regnskapsarbeider
790kr/t
Virtuelt kontor (din adresse under vår adresse)
399kr/måned
+ skanning av opptil 5 sendinger per måned med levering via e-post
Større selskaper
Samarbeid med revisor ved årsoppgjør
790kr/t
Årsoppgjør for konsern (over 70M i inntekt)
forespør
```

Alle prisene i prislisten er nettopriser. Det må legges til 25 % MVA og gebyr for utstedelse av faktura – 8 NOK. Vi sender faktura den 2. hver måned.

Regnskapsbyrået må av og til bokføre interne dokumenter – ombookinger og andre lovpålagte operasjoner. Vi anser også slike dokumenter som regnskapsdokumenter. Derfor er de første 10 dokumentene gratis, men utenom avslutning av året overstiger ikke antallet av disse dokumentene 3 vanligvis. Systemet teller dokumenter automatisk, vi vurderer klager dersom mer enn 10 dokumenter i en gitt måned virker tvilsomme.

Våre abonnements- og dokument- og betalingspriser inkluderer samarbeid basert på regnskap og utsendelse av nødvendige rapporter. Ved behov for tilleggsarbeid vil vi bruke timesatsen som er angitt i «Andre regnskapstjenester». Disse tjenestene inkluderer:

  • Rettelser av MVA, A-melding eller andre rapporter (f.eks. som følge av forsinket levering av dokumenter)
  • Avklaring av dokumenter, mangler etc. (her informerer vi alltid om nødvendig informasjon på dokumentet i begynnelsen)
  • Ekstra konsultasjoner over 1 time i måneden
  • Offisielle kontroller og revisjonskontroller