Om bedriften

Vi verdsetter pålitelig regnskap, fri tilgang til kunnskap og innovasjon.
Aleksander Mariański
Aleksander Mariański
Daglig leder, Efirma Regnskap AS

Over 10 år i
bransjen

Vi hjelper med å etablere og styre slike virksomheter som din.

0

bokførte dokumenter

0

veldedighetseventer

0

regnskapsførere

0

kunder i 2019

Våre verdier:

Samarbeid

Vi legger stor vekt på samarbeidet. Vi har en lovlig arbeidsavtale, men vi er først og fremst mennesker – vi vil snakke med deg og tilpasse individuelle løsninger.

Inovasjon

Vi setter stor pris på teknologier og automatisering. Derfor skaper vi programmer til regnskapet, fakturering og fortolling.

Mennesker

Vi tror at det viktigste er et annet menneske. Derfor prøver vi å skape gode arbeidsforhold til fjernarbeid som er tilpasset til aktuelle behov.

Trygghet

Vi passer på sikkerhet og konfidensialitet av din data. Vi oppbevarer alt i nettskyen og har kopier i tre forskjellige plasser.

Pålitelig regnskap

Pålitelig og riktig regnskap er grunnleggende for alle våre handlinger. Vi legger stor vekt på intern kontroll og rapportering.

Kunnskap

Vi tror at alle bør få fri tilgang til kunnskap. Vi publiserer artikler, gjennomfører konsultasjoner og organiserer møter slik at du kan forstå bedre hva vi gjør.

Styret

Bli kjent med oss – Vi har etablert Efirma Regnskap AS, og vi er klare til å hjelpe deg.