Covid w Norwegii – wjazd, kwarantanna – komplet przepisów po polsku!

⚠️ KOMPLET ZASAD KORONAWIRUS W NORWEGII – ZE ŹRÓDŁAMI ⚠️

ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA I UDOSTĘPNIANIA – PRZEPISY CZĘSTO SIĘ ZMIENIAJĄ, WIĘC POLECAM UDOSTĘPNIAĆ LINK: https://www.facebook.com/KsiegowyNorwegia/posts/440470127393472

W tym tekście znajdziesz komplet przepisów na temat koronawirusa w Norwegii. Jest to bezpośrednie tłumaczenie wybranych przepisów. Tłumaczenie jest luźne i wybiórcze, tak żeby jak najwięcej osób zrozumiało przepisy i było jak najmniej czytania (a i tak jest sporo). Do wybranych punktów również jest w nawiasie mój komentarz.

❓ Masz pytania? Zapraszam do KOMENTOWANIA, najlepiej po przeczytaniu kompletu reguł 🙂

⚠️ USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ U MNIE ZAMÓWIĆ:
1) Rejestracja wjazdu do Norwegii: https://efremtid.no/forms/assignment?service_id=236
2) Wniosek o zezwolenie na wjazd pracownika (dla branży krytycznej i pracowników technicznych): https://efremtid.no/uslugi/koronawirus_wjazd_pracownik
3) Wniosek o zatwierdzenie lokalu na kwarantannę: https://efremtid.no/uslugi/koronawirus_wjazd_lokal
4) Interpretacja indywidualna przepisów związanych z COVID (1 pytanie): https://efremtid.no/forms/assignment?service_id=202

⚠️ USTAWA: TYMCZASOWE PRZEPISY O RESTRYKCJACH WJAZDOWYCH – czyli kto może wjechać do Norwegii? https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-83

§2 Obcokrajowiec może wjechać do Norwegii jeśli (obywatel Norwegii zawsze może):
a) Obcokrajowiec mieszka w Norwegii (czyli obcokrajowiec z UE, który zgłosił przeprowadzkę do Norwegii. Powinieneś mieć albo potwierdzenie z Skatteetaten zgłoszenia melding om flytting lub na tej stronie: https://skatt.skatteetaten.no/web/minfolkeregisterside/ bostedsadresse [nie oppholdsadresse ani postadresse], powinno być norweskie)
b) osoby starające się o azyl
c) osoby, które są niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania krytycznych sektorów społecznych lub zapewnienia spełnienia podstawowych potrzeb życiowych (lista jest bardzo długa: https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert_16.02.21.pdf wybrane zawody znajdziesz w moim poście: https://www.facebook.com/KsiegowyNorwegia/posts/433903398050145, ostatnio jest również możliwy wjazd na podstawie posiadania ważnych umiejętności w celu utrzymania sprzętu technicznego https://www.facebook.com/KsiegowyNorwegia/posts/434737357966749)

Mogą również wjechać do Norwegii osoby z ważnymi powodami. (Tutaj UDI podaje trochę przykładów https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-til-norge-for-alle-borgere/#link-19313: jedziesz na narodziny własnego dziecka, jesteś bliskim członkiem rodziny ciężko chorej lub umierającej osoby, jedziesz na pogrzeb jako bliski członek rodziny, jest opiekunem osoby, wymagającej specjalnej opieki w Norwegii, masz sprawę sądową w Norwegii,

Dodatkowo mogą wjechać do Norwegii osoby objęte wyjątkami w rozporządzeniach.

§10 Przepisy obowiązują do 1 czerwca 2021 (jednak rząd już ma w planach przedłużenie ich do końca 2021)

⚠️ ROZPORZĄDZENIE DO PRZEPISÓW O RESTRYKCJACH WJAZDOWYCH – czyli uzupełnienie listy osób mogących wjechać do Norwegii https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-29-1423

§1 Dodatkowo następujące osoby mogą wjechać do Norwegii:
e)

§2 Dodatkowo następujące osoby mogą wjechać do Norwegii:
e) personel medyczny z Szwecji lub Finlandii, który pracuje w Norwegii
g) osoby zamieszkałe w Szwecji lub Finlandii, które codziennie dojeżdżają do pracy w Norwegii (szczegóły w doumencie źródłowym)

§3 Dodatkowo następujące osoby mogą wjechać do Norwegii:
a) osoby opiekujące się dzieckiem na podstawie umowy (minimum notarialnej na temat warunków widzenia) lub wyroku sądu. (Tutaj chodzi o rozwiedzionych rodziców wykonujących opiekę nad dzieckiem ustaloną na pdostawie umowy notarialnej lub wyroku sądu)
d) kierowcy transportu towarów i osób, które właśnie są w trakcie kontraktu lub jadą z lub na taki kontrakt (potrzebujesz umowę o pracę jako kierowca zawodowy oraz zlecenie od pracodawcy na transport – stały [np. kierowca autobusu miejskiego] lub jednorazowy [np. transport towarów z Oslo do Tromsø]
e) dziennikarze i inne osoby na zleceniu w Norwegii od firm zajmujących się mediami
j) marynarze w drodze do lub z lub w trakcie pełnienia zadań z dowodem tożsamości marynarza
q) Członkowie rodziny zamieszkałego w Norwegii (tutaj w każdym przypadku potrzebne jest potwierdzenie zameldowania osoby, do której przyjeżdżamy, czyli: bostedsattest lub potwierdzenie z Skatteetaten zgłoszenia melding om flytting lub na wydruk z tej strony: https://skatt.skatteetaten.no/web/minfolkeregisterside/ bostedsadresse osoby do której jedziemy musi być norweski. Do tego członek rodziny to: małżonek [potrzebny akt ślubu], dziecko niepełnoletnie [potrzebny akt urodzenia], partner życiowy [potrzebne umowa najmu wspólna, który trwał minimum 2 lata lub podobny dokument], partner z którym ma się dziecko [potrzebny akt urodzenia lub potwierdzenie od lekarza], rodzic niepełnoletniego dziecka [potrzebny akt urodzenia])
v) Osoba, które uzyskała możliwość wjazdu na podstawie wniosku (obecnie wniosek dotyczy tylko osób posiadających ważne umiejętności techniczne dotyczące montażu, demontażu, konserwacji itp. czynności odnośnie sprzętu technicznego, szczegóły: https://www.facebook.com/KsiegowyNorwegia/posts/434737357966749)

⚠️ ROZPORZĄDZENIE ODNOŚNIE ZAPOBIEGANIA SKUTKOM COVID-19 – czyli reszta zasad – kwarantanna, testy itp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

§3 Definicje:
1) Bliski kontakt to kontakt z osobą w odległości mniejszej niż 2 metry, w czasie dłuższym niż 15 minut. Nie dotyczy to kontaktu lekarza z pacjentem w odpowiednim zabezpieczeniu.
2) Czas pracy to czas w trakcie pracy oraz dojazd
3) Czas wolny to czas poza pracą

§4 Obowiązek kwarantanny:
a) Kwarantanna wjazdowa – dotyczy wszystkich przyjeżdżających do Norwegii z państw czerwonych (w tym z Polski). Trwa 10 dób (240 godzin od momentu przyjazdu).
b) Kwarantanna zarażeniowa – osoba, która miała bliski kontakt z osobą zarażoną SARS-COV-2 mniej niż 48 godzin przed pojawieniem się symptomów lub przeprowadzenia testu na COVID również podlega 10 dobowej kwarantannie od momentu ostatniego kontaktu.

Kwarantanna zarażeniowa nie dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyły COVID i mają dokumentację norweską na to (UWAGA: dotyczy wyłącznie kwarantanny zarażeniowej, kwarantanna wjazdowa obowiązuje!)

§4a Wymaganie negatywnego testu przy wjeździe do Norwegii:
Należy okazać negatywny test PCR lub antygenowy wykonany 24 godziny przed przekroczeniem granicy Norwegii lub 24 godziny przed odlotem w kierunku Norwegii. Test powinien być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Wymaganie nie dotyczy jednak:
a) obywateli Norwegii
b) osób zamieszkałych
c) osób, które są niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania krytycznych sektorów społecznych lub zapewnienia spełnienia podstawowych potrzeb życiowych
d) osób w tranzycie
m) kierowców zawodowych w drodze z/do/w trakcie zlecenia
o) marynarzy
q) dzieci poniżej 12 roku życia
(Wniosek jest jeden: test muszą okazać w praktyce jedynie członkowie rodzin odwiedzające osobę zamieszkałą w Norwegii i kilka drobnych innych osób spełniających wyjątki)

§4c Testowanie na kwarantannie
1) Kwarantanna wjazdowa i zarażeniowa kończy się po otrzymaniu negatywnego wyniku testu metodą PCR, który został wykonany minimum 7 dób (168 godzin) po przyjeździe do Norwegii.
2) Osoby, który są na kwarantannie wjazdowej poza hotelem kwarantannowym muszą przetestować się 7 doby (144-168 godzin) po przyjeździe do Norwegii metodą PCR. Komuna lub centrum testowe skontaktuje się z osobami na kwarantannie w celu przeprowadzenia testu.
(Tutaj jest pewna nieścisłość bo obowiązkowy test należy wykonać 7 doby, a zwolnienie uzyskuje się jak test jest wykonany po 7 dobie)

§4d Test na granicy
Osoby przyjeżdżające do Norwegii z państw czerwonych będą testowane na granicy. Testy nie dotyczą:
a) Dziecki poniżej 12 roku życia
e) kierowców ciężarówek w trakcie zlecenia (patrz §6b)

§5 Obowiązki przy kwarantannie wjazdowej
Osoby na kwarantannie wjazdowej powinny przebywać w hotelu kwarantannowym poza wyjątkami:
a) osoba jest zameldowana w Norwegii i będzie przebywać u siebie lub innym własnym miejscu (np. na podstawie umowy najmu lub potwierdzenia znajomego)
b) osoba jest członkiem rodziny osoby zamieszkałej w Norwegii i u niej spędzi kwarantannę (dotyczy: małżonka, partnera, dziecka lub rodzica niepełnoletniego dziecka)
c) osoba, która posiada nieruchomość w Norwegii lub wynajmuje taką z umową na minimum 6 miesięcy. Nieruchomość musi mieć sypialnię, łazienkę i kuchnię.
d) osoba przyjeżdżająca do pracy, której pracodawca zapewnił lokum zatwierdzone przez urząd (z pojedynczym pokojem, łazienką, kuchnią lub posiłkami, TV i internetem, czytaj więcej: https://www.facebook.com/KsiegowyNorwegia/posts/434737357966749)
e) Ma ważny powód (czytaj wcześniej o ważnych powodach) i potrafi udokumentować posiadanie miejsca gdzie może się zatrzymać z pojedynczym pokojem, łazienką, kuchnią lub posiłkami.

Małżonkowie, partnerzy i dziecki mogą przebywać razem na kwarantannie w jednym pokoju, jeśli mieszkają razem w państwie pochodzenia i razem przyjeżdżają do Norwegii.

Osoby na kwarantannie powinny unikać bliskiego kontaktu z osobami, z którymi nie mieszkają. Nie mogą być w miejscu pracy oraz innych miejscach, gdzie inni spędzają czas (czyli odizolowane stanowiska pracy są w porządku na kwarantannie). Zakazuje się używać komunikacji publicznej.

Można użyć komunikacji miejskiej w celu dotarcie do miejsca kwarantanny lub opuszczenia Norwegii w trakcie kwarantanny (czyli można opuścić Norwegię w trakcie kwarantanny). Osoby powyżej 12 roku życia powinny nosić maseczki wtedy.

§5b Obowiązek rejestracji w systemie
Przed przekroczenie granicy, jeśli przyjeżdżasz z Państwa czerwonego powinieneś zarejestrować się w systemie: https://reg.entrynorway.no Rejestracja nie dotyczy:
b) Dzieci poniżej 16 roku życia, podróżujących z rodzicem

§6b Wyjątek od kwarantanny dla wybranych pracowników
1) Osoby często przekraczające granicę Szwecji lub Finlandii są zwolnieni z kwarantanny w czasie pracy (czytaj w źródle szczegóły)

2) Kierowcy ciężarówek są zwolnieni z kwarantanny w czasie pracy. W czasie wolnym obowiązuje kwarantanna. Kwarantannę można odbywać w pojeździe. Kierowcy muszą używać maseczek, kiedy są poza pojazdem i istnieje ryzyko bliskiego kontaktu z innymi.

§6d Wyjątek od kwarantanny – opieka nad dzieckiem
Osoby przekraczające granicę w związku z ustaloną (noterialnie) lub wyznaczoną przez sąd opieką nad dzieckiem są zwolnieni z kwarantanny po otrzymaniu negatywnego wyniku PCR z wymazu pobranego najwcześniej 3 doby (72 godziny) po przekroczeniu granicy. Opieka może być wykonywana w trakcie kwarantanny. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z kwarantanny w tym przypadku pomimo braku testów.

§6e Wyjątek od kwarantanny – sektor krytyczny
1) Osoby z sektora krytycznego (czytaj wcześniej) mogą być zwolnione z kwarantanny czasu pracy po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR, którego próbka była pobrana minimum 3 doby (72 godziny) po przekroczeniu granicy Norwegii.
2) Wyjątek powinien być stosowany w sytuacjach niezbędnych, gdy nie da się zastosować innego wyjątku, zanim osoba nie pójdzie do pracy. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma czasu oczekiwać na wynik testu PCR, osoba może pójść do pracy po otrzymaniu negatywnego wyniku testu antygenowego (bez wymogu 3 dób). Dla osób na kwarantannie zarażeniowej wyjątek może być zastosowany tylko w przypadku gdy ma to zapobiec ryzyku utraty zdrowia lub życia.
3) Obowiązek testu po 3 dobach nie dotyczy zagranicznego personelu medycznego, niezbędnego do pracy, który: jest zaszczepiony w pełni (dwiema dawkami) przeciwko SARS-COV-2, pracuje w specjalistycznych usługach medycznych lub komunalnych usługach medycznych w Norwegii i otrzymał negatywny wynik testu PCR lub antygenowego po przekroczeniu granicy Norwegii.
4) Pracodawca powinien tak planować pracę, aby unikać wykorzystania tych wyjątków

⚠️ PRZEPISY POLSKIE ODNOŚNIE KWARANTANNY https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
Zwolnione z kwarantanny są (wybrane przypadki):

  1. Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19
  2. Osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
    (Fakt, że nikt nie kontrolował Cię na granicy nie oznacza, że jesteś zwolniony z kwarantanny. W praktyce, powinieneś mieć ze sobą dokumentację i albo: dołączyć ją do karty lokalizacyjnej albo: przedstawić na granicy albo: w odpowiedzi na nałożenie kwarantanny przesłać dokumentację na Email lokalnego Sanepidu)

⚠️ PRZEPISY SZWEDZKIE: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/ https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwecja
1) Poza szczególnymi przypadkami nie można przekroczyć granicy szwedzkiej od strony Norwegii i Danii!
2) Nie ma problemu z wjazdem do Szwecji od strony polskiej i wyjazdem ze Szwecji do Norwegii.
3) W celu wjazdu należy okazać negatywny wynik testu (nie podano jakiego). Próbka powinna zostać pobrana nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem (polecam antygenowy z szybkim wynikiem). Testu nie musi okazywać osoba poniżej 18 roku zycia i pracownicy sektora transportowego.
4) Obowiązuje aktualnie do 31 marca 2021

⚠️ PRZEPISY DUŃSKIE: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dania
1) Przekroczenie granicy w każdą stronę do/z Danii jest dozwolone przez Danię w celach tranzytowych
2) Wymagany jest negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 24 h przed przekroczniem granicy (antygenowy lub PCR po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku lub w języku skandynawskim)
3) Wymóg testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia.

⚠️ PRZEPISY NIEMIECKIE: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy
1) Podróż tranzytowa jest możliwa i nie wymaga testów ani rejestracji

❓ Masz pytania? Zapraszam do KOMENTOWANIA, najlepiej po przeczytaniu kompletu reguł 🙂Dodaj komentarz