Koronawirus – uzyskaj pomoc finansową dla firmy

Pomoc dotyczy firm których przychody w danym miesiącu w porównaniu do roku ubiegłego wyniosły co najmniej 30% mniej (20% dla marca). Zasady pomocy:

  1. Firmy zamknięte w wyniku rozporządzenia otrzymają pomoc finansową według wzoru: [spadek przychodów w miesiącu] x [koszty stałe w miesiącu] x 90%
  2. Inne firmy spełniające kryterium: [spadek przychodów w miesiącu] x [koszty stałe w miesiącu – 10.000 ] x 80%
  3. Minimalna pomoc to 5.000 kr/miesiąc, maksymalna: 30 mln kr/miesiąc
  4. Za koszty stałe uważa się: wynajem lokalu i media, wynajem maszyn, księgowość i analogiczne usługi, abonamenty telekomunikacyjne, ubezpieczenia, odsetki.
  5. Dla firm istniejących ponad rok – porównuje się do roku ubiegłego, dla nowszych – zostaną ustanowione inne metody porównawcze

Rząd zapowiada utworzenie 17 kwietnia 2020 roku portalu do składania wniosków o pomoc. U mnie będziesz mógł zamówić złożenie takiego wniosku i sprawdzenie czy spełniasz warunki. Dodaj komentarz