Lista obecności w firmie – wymogi

Przepisy nakazują placówkom gastronomicznym, salonom fryzjerskim, salonom kosmetycznym, warsztatom i myjniom samochodowym prowadzenie codziennych list obecności pracowników. Czy w takim przypadku może być prowadzona zwykła timeliste, czy musi to być książeczka obecności i czy istnieje możliwość jej zamówienia?

Rzeczywiście przepisy w Norwegii nakazują prowadzenie list obecności w takich działalnościach. Jest to zawarte dokładnie tu: https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§8-5-6 dłuższy tekst o tym jest też tutaj: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/krav-til-foring-av-personalliste-i-enkelte-bransjer/ Lista obecności musi spełniać warunki ustawowe, należy wylegitymować chociaż raz pracownika i skopiować jego dowód tożsamości (nawet jak jest pracownikiem z zewnątrz). Alternatywą jest codzienne legitymowanie pracownika. Lista powinna zawierać imię i nazwisko, numer personalny lub D-nummer (lub unikalny kod pracownika), początek pracy oraz koniec pracy.

Lista może być prowadzona na różne sposoby i forma timelisty spełnia ustawowe wymogi o ile jest prowadzona skrupulatnie. To oznacza, że osoba wpisuje się na taką listę zaraz jak przyjdzie i wpisuje wyjście zaraz jak wyjdzie, przechowywane są w sposób bezpieczny a korygowanie danych jest niemożliwe. Dodatkowo należy takie timelisty/listy obecności mieć w ponumerowanej książce, która uniemożliwia np. wyrwanie jednej ze stron do korekty. Timelista w każdej chwili musi być aktualna i z zestawu timelist musi być jednoznacznie widać kto był w danej chwili w pracy.

Jedno z rozwiązań elektronicznych znajduje się tutaj: https://personalliste.cloud/ i urząd skarbowy pozwala na gratis zamówienie takiej książeczki: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/personalliste/ . Jeśli chce się ją prowadzić w formie personalliste to wystarczy wydrukować z ponumerowanymi stronami arkusz, w którym na każdy dzień będzie lista z 3 kolumnami: identyfikator pracownika (np. 3 ostatnie cyfry numeru lub imię + 1 litera nazwiska), godzina wejścia, godzina wyjścia.

 Dodaj komentarz