Korona norweska w świetle ryzyka – perspektywy i potencjalne skutki

Norwegia, jako jedno z najstabilniejszych gospodarczo państw świata, zawsze przyciąga uwagę ekonomistów i analityków. Ostatnio coraz częściej pojawia się jednak scenariusz, który warto szczegółowo przyjrzeć się z perspektywy korony norweskiej (NOK).

Ryzyko na horyzoncie

W raporcie DNB Markets, ekonomista Oddmund Berg rysuje obraz scenariusza, w którym słabsza niż obecnie korona może wpłynąć na decyzje Norges Bank w sprawie stóp procentowych. Przewiduje się, że kontynuacja osłabienia korony wobec euro do poziomu 12,50 w pierwszej połowie 2024 roku mogłaby zmusić bank centralny do podniesienia stóp procentowych do 5,0% w 2024 roku.

Czynniki ryzyka

Raport opiera się na założeniu nie tylko dalszego osłabienia korony wobec euro, ale także inflacji o 0,5% wyższej niż prognozy. To z kolei mogłoby prowadzić do niższego wzrostu realnych wynagrodzeń, co, połączone z wyższymi stopami procentowymi, oznaczałoby mniejszą siłę nabywczą dla Norwegów.

Reakcja na ryzyko

W przypadku zaistnienia tego scenariusza, DNB Markets zakłada, że Norges Bank podniesie stopy procentowe dwukrotnie w pierwszych sześciu miesiącach przyszłego roku. Przewiduje się także, że pierwsze obniżenie stóp procentowych mogłoby nastąpić w grudniu 2024 roku.

Błąd Norges Bank

W międzyczasie, błąd Norges Bank w prognozach wzrostu gospodarczego spotkał się z krytyką ze strony ekonomistów, takich jak Frank Jullum z Danske Bank. Zdaniem ekspertów, utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie wydaje się bardziej intuicyjne, biorąc pod uwagę słabsze niż oczekiwano wskaźniki wzrostu gospodarczego.

Podsumowanie

Choć scenariusz opisany w raporcie to jedynie „co gdy” – eksperyment myślowy, warto zwrócić uwagę na zaniepokojenie klientów związane z ostatnim osłabieniem korony. Wbrew pozorom, taka sytuacja może wpłynąć na decyzje Norges Bank i kształtować przyszłość norweskiej gospodarki.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych.Dodaj komentarz