Stawki minimalne w Norwegii od 15.06.2023

Jako pracodawca od 15.06.2023 powinieneś zmienić stawkę godzinową dla każdego pracownika, który zarabiałby mniej niż stawka minimalna ustawowa dla Twojej branży. Stawka minimalna dotyczy zatrudnionych na umowę o pracę według stawki godzinowej i na stałe kontrakty.

Konsekwencje zmiany stawek dla pracodawców i pracowników

Pracodawca ma obowiązek zastosować stawkę wyższą niż minimalna dla każdego pracownika. Jeśli pracownik zarabia w tej chwili powyżej minimalnej stawki przewidzianej w przepisach – jako pracodawca nie musisz zmieniać stawki. Jeśli jednak zarabia mniej – należy podwyższyć tą stawkę. Do podwyższenia nie jest wymagana zgoda pracownika.
Niepodwyższenie stawki może spowodować późniejsze dopłaty i ewentualne odsetki i odszkodowania dla pracownika. Pracownik może zgłosić stawki niezgodne z przepisami anonimowo do ministerstwa pracy.

Wyjaśnienia

Stawki minimalne podzielone są na branże. Wpisane stawki są za godzinę pracy brutto. Pracodawca jest zobowiązany dodatkowo płacić podatki pracodawcy (arbeidsgiveravgift) oraz odkładać pieniądze na feriepenger (typowo 10,2% minimum). Nadgodziny są to godziny pracy powyżej ustawowego czasu pracy. Typowo jest to powyżej 9 godzin w ciągu 24 godzin oraz 40 godzin w ciągu 7 dni. Szczegóły mogą być różne, jak i firma może mieć specjalne ustalenia ze związkami, pracę zmianową itp., które mogą wpływać na definicję nadgodzin. Szczegóły możesz znaleźć w kodeksie pracy.

Branża budowlana

 • Osoby z fagbrev: 238,30
 • Pracownicy bez doświadczenia zawodowego: 214,90
 • Pracownicy z minimum rocznym doświadczeniem: 223,80
 • Pracownicy poniżej 18 roku życia: 146,50

Jeśli masz powyżej roku doświadczenia a wiek poniżej 18 lat, to i tak dotyczy Cię stawką dla osób niepełnoletnich.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędne narzędzia oraz obuwie ochronne dopasowane do pory roku oraz miejsca pracy.

Sprzątanie

Stawka minimalna dotyczy wyłącznie zatrudnienia w firmach, które zawodowo zajmują się sprzątaniem. Zatrudniając osobę na stanowisku sprzątaczki np. w korporacji nie mamy obowiązku stosowania poniższych stawek.

 • Pracownicy sprzątający: 216,04
 • Sprzątający poniżej 18 roku życia: 165,05

Dodatkowo za pracę nocną między 21.00 a 6.00 należy się dodatek 27 koron za godzinę.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić niezbędne narzędzia oraz obuwie dopasowane do miejsca oraz rodzaju pracy. Przejazdy między miejscami wykonywania pracy wliczają się w czas pracy (poza firmamy objętymi Renholdsoverenskomsten i rammetimetall) oraz dodatkowe koszty z nimi związane pokrywa pracodawca.

Praca w hotelu, restauracji, barze, cateringu itp.

 • Pracownicy powyżej 20 roku życia: 190,79
 • Pracownicy powyżej 18 roku życia z minimum 4 miesiącami doświadczenia: 190,79

Doświadczenie, o którym mowa dotyczy doświadczenia po ukończeniu 18 roku życia w pracy na całość lub część etatu. Doświadczenia nie wlicza się w pracy „na wezwanie” (tilkallingsvakter).

Stawki dla młodych pracowników:

 • 16 lat: 128,58
 • 17 lat: 138,08
 • 18,19 lat: 152,34

Jeśli pracownik nocuje w pokoju hotelowym pracodawcy, dodatkowo z jego pensji może zostać potrącone:

 • nocleg w pokoju jednoosobowym: 630,83
 • nocleg w pokoju dwuosobowym (od obu osób tam mieszkających): 410,30

Dotyczy osób pracujących w branży poza: liderami (muszą w dużym stopniu zarządzać niż wykonywać typowe obowiązki branżowe) oraz praktykantom (ze szkoły lub z NAV)
Napiwki: powinno się je uznawać jako zysk – trzeba od nich odprowadzać standardowe podatki i feriepenger i wliczają się one do stawki minimalnej.

Stocznie

Pracownicy produkcji, montażu, instalatorzy w stoczniach mają określone stawki minimalne:

 • Pracownicy z fagbrev: 204,51
 • Specjaliści: 195,54
 • Pomocnicy: 186,67

Do pensji minimalnej również mogą wejść dodatki według pracy zmianowej (szczegóły tutaj).

Rolnictwo i podobne

Pracownicy w ramach pomocy sezonowej w zbiorach:

 • Poniżej 18 roku życia: 124,90
 • Powyżej 18 roku życia praca do 12 tygodni: 144,90
 • Powyżej 18 roku życia praca 12-24 tygodni: 150,40

Pracownicy zatrudnieni na ponad 24 tygodni uznawani są za stałych. Pracownicy stali mają minimalne stawki:

 • Poniżej 18 roku życia: 134,40
 • Powyżej 18 roku życia: 164,80
 • Z fagbrev: 178,80

Dodatki dla pracowników turnusowych w weekendy i święta: dodaje się 25% do stawki godzinowej gdy praca jest w:

 1. W soboty od 13.00 do niedzieli do 24.00
 2. Między 14 a 24 w święta bożego narodzenia oraz w nowy roku
 3. Cały dzień w święta ruchome oraz 1 i 17 maja.

Praktykanci mają minimum 80% stawki pracowników stałych.

Ewentualne finansowanie podróży, dojazdów, noclegu nie uznaje się za wypłatę.

Przemysł rybny

Obejmuje pracowników produkcji, magazynu, transportu, sprzątania, kantyny, mechaników, liderów, kontrolerów, instruktorów, obsługujących maszyny zamrażające i chłodzące.

 • Pracownicy z fagbrev: 220,03
 • Pracownicy produkcji: 206,03
 • Pracownicy poniżej 18 roku życia: minimum 80% stawki
 • Pracownicy powyżej 17 roku życia, pracujący ponad 17 tygodni: według stawek standardowych

Dodatek za pracę zmianową:

 • 2-zmianowa: 20% dodatku
 • 3-zmianowa: 25% dodatku

Przemysł elektryczny

Obejmuje pracowników którzy instalują, montują i utrzymują instalacje elektryczne do automatyzacji, telekomunikacji oraz w instalacjach komputerowych.

 • Pracownicy z fagbrev: 242,34
 • Inni: 213,66

Dodatek za pracę zmianową:

 • 2-zmianowa: 17% dodatku
 • 3-zmianowa: 27,3% dodatku

Nie dotyczy instalacji w rafineriach na morzu.

Transport towarów ciężarówką

 • Kierowca: 207,00

Obejmuje również kabotaż, ale nie obejmuje transportu międzynarodowego. Nie dotyczy również transportu własnego firmy.

Transport pasażerów

 • Kierowca: 202,62

Nie dotyczy transportu, gdy nie wymaga on løyve transportowej.

Inne branże

Inne branże nie mają ustalonej stawki minimalnej. Mogą istnieć jednak stawki minimalne w porozumieniu zbiorowym pracownika lub np. być z góry ustalone przez pracodawcę. Stawka pracownika zawsze powinna być wyższa niż stawka minimalna ustalona ustawowo.

Więcej o stawkach możesz przeczytać tutaj.Dodaj komentarz