Tłumaczenia a zwolnienie z MVA

Czy tłumaczenia w ramach usług medycznych są zwolnione z MVA?

Jeśli usługa główna jest świadczona jako usługa zwolniona to tłumaczenie jako usługa towarzysząca też jest zwolnione. Także przykładowo:

  • Tłumaczenie przed operacyjne, w ramach konsultacji u autoryzowanego lekarza/szpitalu – zwolnione
  • Tłumaczenie w trakcie zabiegu operacji itp. – zwolnione
  • Tłumaczenie przy usługach autoryzowanego psychologa – zwolnione
  • Tłumaczenie w ramach usług socjalnych np. tłumaczenie rodzicom zachowania dziecka w szkole publicznej – zwolnione

Ale:

  • Tłumaczenie przed zabiegiem medycyny estetycznej niezwolnionej z MVA – opodatkowane
  • Tłumaczenie przy psychoterapii prowadzonej przez psychologa bez autoryzacji – opodatkowane (taki psycholog też ma usługi opodatkowane wtedy)
  • Tłumaczenie przy zabiegu medycyny alternatywnej – opodatkowane
  • Tłumaczenie zabiegu medycznego na zlecenie klienta – opodatkowane (bo nie jest wtedy częścią usługi medycznej, a odrębnym zleceniem)

Także trzeba zwracać uwagę kto zleca, w ramach jakich usług itp.Dodaj komentarz