Zmiany 01.01.2024 – Ministerstwo Finansów

Oto przegląd kilku ważnych zmian w przepisach, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 roku, w zakresie odpowiedzialności Ministerstwa Finansów.

Podatki

Dodatkowa opłata od pracodawców

Próg dla tymczasowej dodatkowej opłaty od pracodawców zostaje podniesiony z 750 000 do 850 000 koron. Zmiana ta obowiązuje od roku podatkowego 2024.

Zróżnicowana opłata od pracodawców – kwota wolna od podatku Kwota wolna od opłaty od pracodawców zostaje podniesiona z 500 000 do 850 000 koron. Zmiana ta obowiązuje od roku podatkowego 2024.

Podatek od majątku

Oprocentowanie wykorzystywane przy obliczaniu wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych dla celów podatku od majątku zostaje zwiększone o 1 punkt procentowy dla nieruchomości zlokalizowanych poza dużymi miastami, takimi jak Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger. Zmiany te obowiązują od roku podatkowego 2024.

Progi podatkowe

Stawki dla pierwszego i drugiego progu podatkowego pozostają niezmienione, a punkty wejścia do tych progów są dostosowane do wzrostu płac. Stawki dla trzeciego, czwartego i piątego progu zwiększają się o 0,1 punktu procentowego. Punkty wejścia dla trzeciego i czwartego progu zwiększają się nieco mniej niż przewidywany wzrost płac, podczas gdy punkt wejścia dla piątego progu jest obniżany. Trzeci próg ma stawkę 13,6 procent od 670 000 koron, czwarty próg ma stawkę 16,6 procent od 937 900 koron, a piąty próg ma stawkę 17,6 procent od 1 350 000 koron.Zmiany te obowiązują od roku podatkowego 2024.

Składki ubezpieczeniowe

Stawki składki ubezpieczeniowej na wynagrodzenie/emeryturę i dochód z działalności gospodarczej są obniżane o 0,1 punktu procentowego, do odpowiednio 7,8% i 11,0%. Stawka dla emerytur pozostaje na poziomie 5,1%. Dolny limit składki ubezpieczeniowej jest utrzymany na poziomie 69 650 koron. Zmiany te obowiązują od roku podatkowego 2024.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku dla osób fizycznych zostaje podniesiona z 79 600 koron do 88 250 koron. Zmiana ta obowiązuje od roku podatkowego 2024.

Specjalne odliczenie i podatek progresywny w strefie działań dla Finnmark i północnego Troms

Odliczenie Finnmarksfradraget zostaje zwiększone z 20 550 koron do 30 000 koron. Specjalna stawka podatku progresywnego dla trzeciego progu w strefie działań zostaje zniesiona, tak że stawka i punkt wejścia dla trzeciego progu będą takie same jak w reszcie kraju. W strefie działań trzeci próg ma zatem stawkę 13,6 procent z punktem wejścia na poziomie 670 000 koron.

Specjalne odliczenie dla marynarzy

Zmieniają się zasady dotyczące odliczenia dla marynarzy, jeśli chodzi o wymóg przepłyniętego dystansu dla statków w ruchu. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Odliczenie za składki związkowe itp.

Odliczenie za składki związkowe itp. zostaje zwiększone z 7 700 koron do 8 000 koron. Zmiana ta obowiązuje od roku podatkowego 2024.

Taryfy na wyżywienie w przypadku mieszkania w baraku itp. oraz dla kierowców długodystansowych

Taryfy na odliczenia i pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem podczas pobytu w baraku itp. oraz dla kierowców długodystansowych zostają podniesione do 400 koron norweskich za dzień. Zmiana ta obowiązuje począwszy od roku podatkowego 2024.

Świadczenia dla pozostających po zmarłych

Opodatkowanie świadczeń dla pozostających po zmarłych z ubezpieczenia społecznego zostaje zmienione w związku z modyfikacjami w świadczeniach z ubezpieczenia społecznego dla pozostających po zmarłych. Nowe świadczenie za restrukturyzację będzie opodatkowane jako wynagrodzenie. Zmiana ta obowiązuje począwszy od roku podatkowego 2024.

Pensja dziecięca

Opodatkowanie pensji dziecięcej zostaje zmienione. Pensja dziecięca z ubezpieczenia społecznego i z innych źródeł będzie opodatkowana w taki sam sposób jak przychód kapitałowy, z nowym specjalnym odliczeniem w wysokości 30 000 koron norweskich od pensji dziecięcej. Zmiana ta obowiązuje począwszy od roku podatkowego 2024

Współczynnik amortyzacji dla samochodów elektrycznych

Podniesiony współczynnik amortyzacji dla samochodów elektrycznych zostaje zniesiony. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku

Limit na bezpośrednie uwzględnianie wydatków na środki trwałe

Limit na bezpośrednie uwzględnianie kosztów nabycia środków trwałych zostaje podniesiony z 15 000 koron do 30 000 koron. To samo dotyczy limitu amortyzacji pozostałej wartości salda. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2024 roku

Wskaźnik korekcyjny dla dochodów z akcji itp.

Zaznacza się, że wskaźnik korekcyjny dla dywidend i zysków z akcji itp. będzie również obowiązywać w przypadku wypłat itp. do spadków. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Wynagrodzenia za produkcję rolną

W wyniku postanowień porozumienia dotyczącego rolnictwa, zysk uzyskany z oddzielnej sprzedaży kwot mlecznych będzie również zwolniony z obliczeń dochodu osobistego. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Ustalanie dochodu podstawowego w podatku od dochodów z renty gruntowej w akwakulturze – instrumenty finansowe

W przypadku branży hodowli ryb instrumenty finansowe służą jako alternatywa dla fizycznej dostawy ryb, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie dochodu. Dlatego też umowy finansowe mogą zostać wliczone w dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od dochodów z renty gruntowej, jeśli zostaną zawarte między niezależnymi podmiotami i zostaną zgłoszone do rady cenowej

Podatek jednorazowy dotyczy importu pojazdów

Dla samochodów osobowych (grupa opodatkowania b) zostaje obniżony próg wejścia dla stawek pozytywnych w komponencie CO2 z 82 g/km do 70 g/km. Dla samochodów dostawczych (grupa opodatkowania b) stawki pozytywne w komponencie CO2 zostają zwiększone o 10% powyżej dostosowania cen. Szczególna ulga wagowa dla samochodów hybrydowych z funkcją ładowania zostaje zlikwidowana. Zasady obliczania zwrotu podatku jednorazowego przy eksporcie zostaną zmienione, tak aby zwrot opierał się na początkowo zapłaconym podatku jednorazowym. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2024 roku

Pojazdy używane w branży hodowli reniferów

Zezwolenie na bezpłatne korzystanie z skuterów śnieżnych i czterokołowych motocykli terenowych w branży hodowli reniferów zostaje rozszerzone, obejmując również dwukołowe motocykle. Dotyczy to zarówno opłaty jednorazowej, jak i podatku VAT. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Opłata od ubezpieczeń komunikacyjnych

Stawki opłaty od ubezpieczeń komunikacyjnych zostają obniżone o 1,10 korony norweskie na dzień dla wszystkich pojazdów z wyjątkiem samochodów elektrycznych (grupa opodatkowania f). Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Podatek drogowy na paliwo

Podatek drogowy na benzynę i olej mineralny zostaje obniżony odpowiednio o 0,26 i 0,32 korony norweskie za litr po uwzględnieniu dostosowania cen. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Dodatkowe podatki

Wprowadza się cło procentowe na ziemniaki itp., pełną główkę sałaty lodowej, korzeń selera, buraki czerwone i pełną główkę rzepy. Zmiana ta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku

Podatek VAT (MVA)

Zmiana w zwolnieniu od podatku dla elektronicznych gazet

Od 1 stycznia 2023 roku elektroniczne gazety mogą zawierać większą ilość ruchomych obrazów i dźwięku. Obecnie gazety muszą „głównie” zawierać tekst lub obrazy statyczne, aby korzystać z zwolnienia od podatku VAT dla gazet, w praktyce oznacza to, że 80% treści musi składać się z tekstu i obrazów statycznych. To zostaje zmienione na to, że gazety muszą zawierać „przeważającą ilość tekstu i obrazów statycznych”, co w praktyce oznacza, że wymóg zawartości tekstu lub obrazów statycznych jest obniżony do ponad 50%

Zniesienie tymczasowego wyjątku deklaracyjnego dla towarów o wartości poniżej 350 koron

W 2020 roku zniesiono 350-koronowy limit na wolne od cła i podatku import towarów. Dla towarów o wartości do 3 000 koron obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku VAT został nałożony na zagranicznego dostawcę (sprzedawcę) towaru poprzez system VOEC.

Nadal obowiązuje tymczasowy wyjątek deklaracyjny dla towarów o wartości poniżej 350 koron. Ten tymczasowy wyjątek nie dotyczy produktów spożywczych, towarów objętych restrykcjami i towarów podlegających opłacie akcyzowej. Dla tych towarów limit 350 koron został zniesiony 1 stycznia 2020 roku. Od 1 stycznia 2024 roku zostanie również zniesiony tymczasowy wyjątek deklaracyjny dla wszystkich towarów.

W ramach tego zniesienia, przewoźnicy zostaną zobowiązani do przekazywania informacji o numerze VOEC elektronicznie do organów celnych w przypadku towarów objętych systemem VOEC. Wymóg uczestnictwa w systemie zbiorczego rozliczania zostanie zmniejszony, a także wprowadzony zostanie miesięczny system rozliczeniowy dla towarów, które są rozliczane zbiorczo.Dodaj komentarz